Målsättningen med Metacognitive Therapy är att förändra den upplevelse av kontrollförlust som vi kan uppleva vid oro och depression.

Vid ångest, oro och depression så kan upplevelsen av att ens tankar är okontrollerbara öka, vilket i sin tur ökar den psykiska ohälsan.