Acceptance and Commitment Therapy, ACT, har som mål att öka den kognitiva flexibiliteten, öka medvetandet och förhållandet till  tankar och känslor samtidigt som fokus på individens värderingar i livet ligger till grund för behandlingsriktning.